Organisation

Sveriges Stadsmissioner och Håll Sverige Rent

I särskilt utsatta områden är det dubbelt så många unga som saknar arbete, jämfört med andra områden. Det vill Sveriges Stadsmissioner och Håll Sverige Rent gemensamt ändra på. Därför kan de båda nu ta emot det glädjande beskedet att de får beviljat stöd till ett av årets Drömprojekt.

Om projektet

Tillsammans ska Sveriges Stadsmissioner och Håll Sverige Rent driva projektet ”Tryggt och snyggt i mina kvarter” Här ska de få fram 700 så kallade trygghetshjältar, som ska arbeta med att hålla rent i området och förändra beteenden.

Modellen som ska utvecklas kallas trygghetsentreprenaden, där kärnan utgörs av personer som bor och har många kontakter i området där de ska verka. De anställs i projektet och arbetar för att engagera unga som befinner sig i utanförskap och stöttar dem i resan att bli trygghetshjältar. Tillsammans skapar de förtroende, tillit och engagemang hos andra boende i området genom att göra gemensamma handlingar för ett tryggt och snyggt kvarter.

Samtidigt startas ett fastighetsnätverk för att bygga samarbeten med andra aktörer som bidrar till välmående bostadsområden, så som bostadsbolag samt i en del fall även med kommuner.

- Målet är att arbeta förebyggande mot nedskräpning, och även i längden skadegörelse, och därmed minska samhällets kostnader”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

– Vi jobbar tillsammans med 700 ungdomar för ett rent och tryggt lokalsamhälle. De kommer att få arbetslivserfarenhet och målet är att 85 procent har arbete när projektet är avslutat”, Sanna Detlefsen, direktor Stadsmissionen i Norrköping och projektägare.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 24,2 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2022.

Målet med projektet

Projektet skapar en helt ny affärsmodell för trygghet och minskat utanförskap. Nedskräpningen beräknas minska med hälften i de här områdena och 50 000 människor mobiliseras för sanering, kampanjer och projektaktiviteter.

”Tryggt och snyggt i mina kvarter”, beräknas pågå i fyra år och de båda organisationerna får tillsammans 24,2 miljoner kronor.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2022 delas drygt 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljades stöd.

Sveriges Stadsmissioner och Håll Sverige Rent överraskas med Drömprojekt