Organisation

Läkare Utan Gränser

De ska bidra till fler utbildade sjuksköterskor och barnmorskor i Sydsudan. Bristen på utbildade sjuksköterskor och barnmorskor i Sydsudan är ett enormt problem. Särskilt i de mer avlägsna och glesbebyggda delarna av landet.

Hos den befintliga sjukvården finns dessutom en utbredd kompetensbrist. Tack vare det beviljade stödet från årets Drömprojekt Stipendieprogram för sjuksköterskor och barnmorskor i Sydsudan” kommer man även arbeta för att öka kvaliteten på den befintliga sjuksköterskeutbildningen i Sydsudan genom ett samarbete med sjuksköterskeskolan i Juba.

Om projektet

Sydsudan har ett svagt och kroniskt underfinansierat hälso- och sjukvårdssystem och är det land som har det lägsta antalet registrerade sjuksköterskor per capita. Här driver Läkare Utan Gränser fler än tio sjukhus och många fler kliniker.

Fler sjuksköterskor till Sydsudan

Syftet med projektet är att öka antalet utbildade sjuksköterskor och barnmorskor i Sydsudan genom ett stipendieprogram. Projektet kommer också att lägga fokus på att, i samarbete med sjuksköterskeskolan i Juba, bidra till en ökad kvalitet på sjuksköterske­utbildningen i landet. Man vill även säkerställa att elever har möjlighet att fullfölja sin utbildning och möjliggöra vidare anställning på de sjukhus som Läkare Utan Gränser driver.

Utbildning och ökad kvalitet på två av landets sjuksköterskeutbildningar

En vintervit februaridag är energiknippet Sandra Dahlberg på väg till Läkare Utan Gränser för att överraska med blommor och en glad nyhet, men naturligtvis även checken som hon bär under ena armen.

– Oj, vad är det som händer? utbrister Läkare Utan Gränsers generalsekreterare Oliver Schulz.

Sandra förklarar att de beviljats stödet på 10 000 000 kr och Oliver berättar med ett stort leende på läpparna:

– Det är vår dröm att utbilda fler sjuksköterskor och barnmorskor i Sydsudan. Det innebär också att lidandet i det så utsatta landet kommer minska. Många år av konflikter samt väldigt få investeringar av regeringen har resulterat i att många människor inte har tillgång till sjukvård. Därför är detta projekt så viktigt, eftersom det kan skapa kvalitativ sjukvård och bidra till utbildad sjukvårdspersonal även i väldigt avlägsna områden. Men också möjlighet till utbildning för unga människor som troligtvis aldrig annars hade fått det.

Projektet består av fyra övergripande huvudaktiviteter; stipendieprogram, kliniska praktikplatser, tekniskt och ekonomiskt stöd till sjuksköterskeskolan samt kompletterande utbildning för de studenter som ännu inte uppfyller behörighetskraven.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 10 000 000 kr och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Mål med projektet

Fler personer i Sydsudan ska få möjlighet att få en sjuksköterskeutbildning. Detta leder i sin tur till en ökning av mängden utbildad vårdpersonal i landet och därmed ökar också tillgången till kvalificerad sjukvård, särskilt i de avlägsna områdena i Sydsudan. Dessutom kommer projektet att bidra till bättre kvalitet på vården för befolkningen eftersom det kommer att finnas fler sjuksköterskor som fått möjlighet till en bättre utbildning.

Exempel:

Utbilda 100 sjuksköterskor i Sydsudan.

Bidra till ökad kvalitet på landets sjuksköterskeutbildning. Med fokus på de praktiska och kliniska delarna i utbildningen.

Elever som ännu inte uppfyller behörighetskraven får kompletterande utbildning.

Befolkningen får ökad tillgång till fler utbildade sjuksköterskor och barnmorskor i landet.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2023 delas ca 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljats stöd.

Läkare Utan Gränser överraskas med Drömprojekt