Organisation

Peace Parks Foundation Sweden

Peace Parks Foundation är en organisation som hjälper länder att skapa gränsöverskridande naturskyddsområden. Organisationen är även engagerad i utbildningsinstitut inom naturskydd, miljövård och turism i södra Afrika.

Drömprojektet “Rädda savannskogen – naturvårdsinsatser för människa, djur och natur” ska löpa under tre år. Syftet är att ge lokalsamhällen kunskap och möjlighet att använda naturbaserade lösningar (nature based solutions) som skyddar skog, minskar klimatpåverkan och fattigdom, samt främjar en hälsosam elefantstam i fredsparken i Zambia. Läs mer👇

Rädda skogen – för människor och djur

 

I västra Zambia är avskogning ett hot mot människor, djur och natur. Men nya metoder ska vända utvecklingen. Peace Parks Foundation får 10,5 miljoner kronor av Postkodlotteriet för att förbättra levnadsvillkoren för både lokalbefolkningen och områdets vilda elefanter genom naturbaserade lösningar för skogsskydd.

Skogen i västra Zambia hotas av klimatförändringar och extremväder. Dessutom används den som bränsle och byggmaterial av lokalbefolkningen på ett sätt som varken är hållbart eller ekonomiskt effektivt. Men beskyddande och utbildande åtgärder kan göra skogen mer hållbar och levande.

– Syftet är att genom miljösmarta åtgärder stoppa avskogningen, lära lokalsamhällen hur skogsbränder hanteras och undviks samt hur ett hållbart odlande både skyddar skog och annan växtlighet, säger Werner Myburgh, vd på Peace Parks Foundations.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 10,5 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Bättre möjligheter för 40 000 hushåll

Projektet är ett av de fem Drömprojekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet 2024. Huvudmålet med de planerade insatserna är att förbättra möjligheterna till överlevnad för 40 000 hushåll i den zambiska delen av ett fredsparks-område. På lång sikt räknar Peace Parks Foundation med en ökning av hushållens inkomster med 200 procent genom bland annat effektivare jordbruk, internationella ersättningar för naturvård och turism.

Insatserna kommer också att bidra till en hälsosam elefantstam i fredsparken i Zambia. Det gynnar både djuren och människorna, eftersom friska och levande djur möjliggör större inkomster från turism.

– Projektet som Peace Parks Foundation nu kan starta gör nytta på många sätt. För människor, djur och natur, säger Anders Årbrandt, vd på Postkodlotteriet.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare får varje år, kan organisationerna också ansöka och få pengar för projekt med särskilt fokus som de önskar att genomföra utöver sin vanliga verksamhet. Vi kallar dem Drömprojekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2024 delas 100 miljoner kronor ut till fem Drömprojekt.

Läs mer om Drömprojekt

Här överraskas Peace Parks med Drömprojektet

 

Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. Det är det som är Postkodeffekten!