Organisation

SOS Barnbyar Sverige

I över 70 år har SOS Barnbyar arbetat för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Så att alla barn får växa upp till självständiga vuxna som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning. Men det tar tid. Och barn som idag lever i otrygghet kan inte vänta. SOS Barnbyar ger sig inte, utan arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att trygga barns framtid.

Projektet "On the road to Recovery – Tillbaka till trygghet" tilldelas 20 miljoner kronor som ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet 2024. Projektets mål är att öka antalet familjehem i Ukraina och stärka existerande familjehems kapacitet för att ge fler barn som förlorat sina föräldrars omsorg en ny chans att få växa upp i trygghet. Projektet genomförs av SOS Barnbyar.

"Rädda så många barn som möjligt"

 

Redan innan Rysslands fullskaliga invasion befann sig drygt 100 000 barn i Ukraina i institutionsvård. Nu, två år senare, har över 10 000 barn förlorat sina föräldrar, varav omkring 1 600 saknar släktingar som kan ta hand om dem. Tiotusentals barn riskerar att växa upp utan trygghet, stöd av trygga vuxna eller utbildning.

För att öka antalet familjehem och stärka de existerande i det krigshärjade landet får SOS Barnbyar 20 miljoner kronor i ett Drömprojekt från Postkodlotteriet.

– Barnen i Ukraina behöver en trygg famn som de kan kalla sitt hem. Alternativet institutionsvård är en form av ålderstigen barnförvaring som ofta innebär kränkningar av barnens rättigheter, säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare på SOS Barnbyar.

Sex lokala organisationer i landet samarbetar med SOS Barnbyar i projektet för att nå familjehem i regionerna Kyiv, Chernihiv, Poltava, Chernivtsi, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk och Lviv.

Tanken är att stärka de familjehem som redan finns och även skapa fler sådana genom rekrytering, utbildning och stödprogram. Dessutom ska projektet öka den vanlige ukrainarens förståelse av att familjeomsorg är bättre för barns välbefinnande och utveckling, än institutionsvård.

– Alla barn har rätt till en trygg barndom, det slår FN:s barnkonvention fast. Kriget i Ukraina har gjort att barnen där är speciellt utsatta. säger Postkodlotteriets vd Anders Årbrandt.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 20 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

En trygg famn för att läka krigets sår

Mobila team ska ta sig direkt till barnen och familjehemmen och specialister inom socialt arbete, psykologi, socialpedagogik och logopedi ska finnas tillgängliga för att möta behoven. Samtidigt ska familjehemsföräldrarnas kompetens öka med fysisk utbildning i förebyggande och stärkande metoder, för att öka välmående i familjer. Därtill ska barn och ungas kunskap om hur de anmäler brister i omsorgen via digitala rapporteringssystem säkerställas.

– Syftet är att rädda så många barn som möjligt från en mörk framtid i hopplöshet och i stället ge dem en ny verklighet där de får läka krigets sår, säger Petra Nyberg.

Projektet pågår under tre år och under den tiden räknar SOS Barnbyar med att åtminstone 1 200 familjehemsföräldrar och 3 000 barn får stöd av specialister. Samtidigt ska 1 600 blivande familjedaghem utvärderas psykologiskt och genomgå utbildning innan barn placeras.

Dessutom är målet att minst 1 400 existerande familjehem får stärkt kapacitet om barns utveckling och uppfostran, 300 000 ukrainare får ökad medvetenhet om familjehemsvård och 550 specialister från lokala myndigheter får stärkt yrkeskompetens.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare får varje år, kan organisationerna också ansöka och få pengar för projekt med särskilt fokus som de önskar att genomföra utöver sin vanliga verksamhet. Vi kallar dem Drömprojekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2024 delas 100 miljoner kronor ut till fem Drömprojekt.

Läs mer om Drömprojekt

Här överraskas SOS Barnbyar med Drömprojektet

 

Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. Det är det som är Postkodeffekten!