Meny

Oceana skyddar unika områden i Östersjön

Jordens yta är täckt till 70 procent av vatten. En stor del av våra hav är idag förorenade, övergödda och utsatta för överfiske. Ett särskilt drabbat hav är Östersjön.

Oceana är en internationell organisation som verkar för att skydda världens hav. Just nu arbetar de med att upprätta nya marina skyddsområden i Kvarken i Östersjön. Området är viktigt för många arter, som exempelvis lax.

Kartläggning av Kvarken

Kvarken är en artrik och unik biologisk miljö med över fem tusen öar mellan Sverige och Finland. Genom att undersöka och kartlägga både artrikedomen och vilka miljöhot som finns just mot Kvarken, hoppas man kunna påverka beslutsfattare och skydda området och dess biologiska mångfald bättre.

Oceanas projekt har fått stöd från Postkodstiftelsen. Postkodstiftelsen är en av ett 50‑tal ideella organisationer som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet.

Om Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen grundades år 2005 av Novamedia Sverige och har en nära koppling till Postkodlotteriet och Novamedia Sverige, men har sedan start en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Postkodstiftelsens strävan är att snabbt, flexibelt och kunnigt stödja modiga och nytänkande aktörer som utmanar aktuella samhällsproblem och bidrar till en positiv förändring.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade