Att stärka kvinnor räddar liv

Bangladesh är ett av de mest naturkatastrofdrabbade länderna i världen. Varje år drabbas många miljoner människor av översvämningar. Hus spolas bort, åkrar förstörs och människor drunknar.

Mest utsatta är kvinnor och flickor, de lämnar sällan sina hem och har minst kunskap om hur de ska söka skydd när vattnet stiger.

I byn Tartapara i norra Bangladesh finns Röda Korset på plats för att, med ett treårigt stöd från Postkodlotteriets lottköpare, stärka kvinnors roll. När kvinnor får utbildning och större utrymme i samhället minskar deras utsatthet – och liv kan räddas.

– Vi är otroligt glada över att kunna dra igång det här viktiga arbetet, säger Röda Korsets hjälparbetare på plats.

Läs mer om Röda Korset