Christina Charles

”Idag är jag stolt över mig själv”

Malawi är ett av världens fattigaste länder där 71 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Landet är hårt drabbat av Hiv och Aids, och klimatet med omväxlande torka och översvämningar gör matsituationen periodvis desperat.

Sedan 1999 finns den ideella organisationen Hungerprojektet i Malawi. De arbetar för att med kvinnor i fokus utbilda och stärka människor att avskaffa sin egen fattigdom. Med stöd av Postkodlotteriet driver man nu också ett treårigt projekt för att minska barnadödligheten i landet.

Rowlands Kaotha är landschef för Hungerprojektet i Malawi, så här berättar han:

– Hungerprojektet är en samhällsorganisation som stärker människor på landsbygden att själva ta sig ur sin hunger och fattigdom. Vi tror på människor och att de kan driva sin egen förändringsprocess.

Från fattigdom till husägare

Christina Charles är en av alla som genom mikrolån från Hungerprojektet lyckats ta sig ur fattigdom och förändra livet för sig själv och sin familj. Hon började med att köpa in ris till verksamheten hon drev, betalade av det lånet och fick sedan ett nytt för att kunna köpa boskap. Ett tredje lån möjliggjorde bygget av ett hus till familjen och idag är hon självförsörjande. Christina vill rikta ett varmt tack till Postkodlotteriets lottköpare som hjälpt till på resan från fattigdom till husägare.

– Hungerprojektet har format mitt liv. Idag har jag tillgångar som möbler, boskap och ett hus. Jag är stolt över mig själv nu. Det går att få slut på fattigdom och hunger. Vi lever inte i fattigdom längre, vi är väldigt glada. Tack Postkodlotteriet!

Läs mer om organisationen