Med människor som drivkraft för förändring

Diakonias biståndsarbete är annorlunda. Istället för punktinsatser vill man förändra de strukturer som skapat fattigdom och förtryck från början.

För att ändra strukturer måste man tänka långsiktigt. Vilka vet bäst hur ett samhälle behöver förändras? Det gör ju de människor som lever mitt uppe i det samhället. Därför stödjer Diakonia hundratals organisationer världen över som arbetar för en varaktig förändring för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld. Man vill ge människor kraft, kunskap och mod att själva åstadkomma en positiv utveckling i sina liv. På så sätt blir biståndsarbetet varaktigt och kan skapa verklig förändring.

Barnen sjuka av förorenat vatten

Visionen är för en rättvis, jämlik och hållbar värld där strukturer som upprätthåller orättvisor utrotats. Ett exempel på hur arbetet fungerar i praktiken är frågan om företagande och mänskliga rättigheter och kommer från Ica‑dalen i södra Peru. Här odlas sparris i stor skala som exporteras till utlandet och bland annat säljs i svenska mataffärer året runt. Problemet är att varje kilo sparris kräver närmare 1000 liter vatten. Det har lett till en akut vattenbrist i hela området och tvingar invånarna att ransonera och det får i sig stora konsekvenser för befolkningen, inte minst för hälsan. Till bergsbyn Casablanca kommer exempelvis vatten endast två gånger i veckan, då gäller det för byborna att bunkra. Men eftersom det är svårt att få det bunkrade vattnet att räcka till även annat i hushållet – som tvätt, disk och hygien – så tvingas de hämta och dricka förorenat flodvatten. Barnen blir sjuka och får diarré av bakterierna de får i sig, berättar en kvinna från byn. Hon fortsätter, ”Dessutom ägnar vi oss åt att odla. Utan vatten äter vi inte.”

Jobbar tillsammans för en lösning

Diakonia arbetar för att såväl de lokala företagen som producerar och exporterar sparrisen som de svenska företagen som köper upp sparrisen och säljer den vidare till svenska konsumenter, ska ta sitt ansvar för sin miljöpåverkan. Därför har man sammanfört svenska upphandlare med lokala leverantörer för att företagen ska hitta en långsiktig lösning på vattenproblemet. Diakonia arbetar dessutom för en svensk lagstiftning kring företag och mänskliga rättigheter eftersom frivilliga riktlinjer för företag visat sig inte räcka.

Diakonia är en ideell organisation som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet – tack vare alla som har eller har haft en lott i Postkodlotteriet.

Läs mer om organisationen