Demokratier föds och utvecklas

Blank Spot Project är en reportagesajt som startades för att berätta de berättelser som annars inte skulle berättas. Chefredaktör är Martin Schibbye som under ett reportageuppdrag i Etiopien 2011 tillfångatogs tillsammans med kollegan Johan Persson och satt fängslad i 438 dagar. Redan då drevs han av att göra journalistik från platser dit traditionella medier inte skickar sina reportrar. Från världens vita fläckar.

Blank Spot Project finansieras av medlemmar men är fri för alla att läsa.

– Blank Spot Project är en reportagesajt som jobbar väldigt nära läsarna, för att skapa en förståelse för hur journalistisk görs, säger Brit Stakston som är mediestrateg och jobbar för Blank Spot Project.

Lyfter fram Etiopien som exempel

Blank Spot Project får nu stöd från Postkodstiftelsen för att genomföra projektet ”Demokratier föds och utvecklas”. Antalet demokratier i världen minskar, därför är det viktigt att lyfta upp de länder som tvärtom rör sig framåt i yttrandefrihetsfrågor. Ett exempel är Etiopien där demokratiaktivister på bara ett år har orsakat en enorm förändring. I projektet ”Demokratier föds och utvecklas” vill Blank Spot Projekt, med Etiopien som exempel, belysa mediernas roll i demokratiutveckling. Ett annat syfte är att öka medvetenheten hos unga om vikten av att se på demokrati som något värt att kämpa för.

– Här hemma har vi ju en fantastisk yttrandefrihet, organisationsfrihet och tryckfrihet som vi ofta tar för given. Jag tror vi behöver påminna oss om att runt om i världen är människor beredda att dö och gå i fängelse för de rättigheter vi har, säger Martin Schibbye.

Reflektion över demokratins utveckling

Projektet kommer att innefatta reportageresor, en utställning, föreläsningar och workshops tillsammans med allmänhet, i synnerhet skolelever, lärare och aktörer från civilsamhället.

– Vi gör journalistiken, men tack vare stödet från Postkodstiftelsen får vi en chans att ge oss ut i landet och möta en allmänhet som tillsammans med oss kan reflektera över demokratins utveckling, säger Brit Stakston.

Om Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen tar del av Postkodlotteriets överskott varje år. Pengarna används för att sprida Postkodlotteriets vision om ett starkare civilsamhälle genom att ge ekonomiskt stöd till olika projekt – både i Sverige och övriga världen. Ett av många initiativ som Postkodstiftelsen stödjer är ”Demokratier föds och utvecklas”.

Svenska Postkodstiftelsen är en av 61 ideella organisationer som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet, tack vare alla som har eller har haft en lott.

Läs mer om Postkodstiftelsen