4,4 miljoner i stöd till coronaprojekt

Under våren 2020 genomförde Postkodstiftelsen en särskild utlysning för att möta akuta behov samt lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper. Postkodstiftelsens övertygelse var att det fanns många fantastiska idéer och en vilja att hjälpa till hos många ideella organisationer och detta engagemang behövde finansiering. Det ledde till satsningen ”Respons coronapandemin”. Sedan dess har Postkodstiftelsen beviljat 4,4 miljoner kronor till 26 projekt som snabbt startats för att hjälpa människor och djur i coronakrisen.

Den pågående pandemin leder till stora sociala och ekonomiska konsekvenser för de mest utsatta i samhället. Isolering, otrygga hemmiljöer, arbetslöshet och rädsla för smitta kan leda till ångest, våld, utanförskap, psykisk ohälsa samt ekonomiska problem.

– Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att hjälpa de som drabbas hårdast av coronapandemin. På drygt en månad fick vi in 180 projektidéer och de projekt som nu startats upp kommer att göra skillnad för många. Vi är glada att kunna möjliggöra detta, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

4 400 000

Postkodstiftelsens satsning ”Respons coronapandemin” har beviljat 4,4 miljoner kronor till 26 projekt som snabbt startats för att hjälpa människor och djur i coronakrisen.

Vad handlar projekten om?

Projekten som beviljats stöd under ”Respons coronapandemin” handlar bland annat om åtgärder för att hjälpa kvinnor, tjejer och barn i ohälsosamma hemförhållanden; insatser för att förhindra spridningen av covid‑19 hos hemlösa; att möjliggöra för individer i riskgrupper att få leveranser; att bryta isoleringen hos äldre samt barn och unga med funktionsvariation. Nedan följer en lite mer utförlig beskrivning av några projekt.

Trygg kontakt för barn och unga

Situationen för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk förvärras när de tvingas tillbringa mer tid hemma på grund av pandemin. Stiftelsen Trygga Barnen har fått 170 000 kronor för att utöka stödet för barn och unga under hela sommaren, genom att hålla Trygga Barnens stödchatt öppen på vardagar och helger, under både dags- och kvällstid. Efter ett samtal med en stödkontakt har barnen möjlighet att slussas vidare till Trygga Barnens samtalsgrupper, gemensamma aktiviteter och enskilda träffar med en vuxen.

Skydd av djur när tjuvjakten ökar

Utrotningshotade djur är särskilt utsatta på grund av coronapandemin. Att skydda vilda djur och värdefulla vildmarksområden prioriteras inte under dessa tider, vilket öppnar upp för ökad tjuvjakt och illegal handel. lnsamlingsstiftelsen Wildhood Foundation får 200 000 kronor för att öka skyddet av utrotningshotade djur och vildmarksområden samtidigt som speciella insatser vidtas för att förebygga och stoppa tjuvjakt och illegal handel i det biologiskt artrika Zambezi Valley i Zimbabwe.

Historietek ger samtal om gamla minnen

Många äldre som tvingats till isolering känner ensamhet, rädsla och oro. Det gäller även de som bor i äldreboenden där smittspridningen varit stor. Kalmar läns museum får 160 000 kronor för att bidra till glädje och skapa möjligheter till nya samtal på äldreboenden. Inom projektet skapas ett ”Historietek” av museets förråd av rekvisita och kläder från svunna tider. Fokus ligger på 1940–1980‑tal. Dessa kläder och saker packas nu till minnesväskor och lånegarderober och skickas till äldreboenden.

Passalen online

En särskilt utsatt grupp i coronapandemin är barn och unga vuxna med funktionsvariation som tvingats till isolering för att inte bli smittade. Passalen får 178 400 kronor för att skapa nya digitala möjligheter för dessa barn och unga vuxna att få kontakt med varandra och bygga nya relationer. Aktiviteterna sker via videolänk, två gånger per dag, fem dagar i veckan under sju sommarveckor.

Guldkanter under en pandemi

Utöver dessa 26 projekt och 4,4 miljoner kronor, har Postkodstiftelsen även beviljat 1 miljon kronor till Insamlingsstiftelsen Jontefonden för att snabbt kunna stötta transplantationsdrabbade barnfamiljer för att minska dessa barn, ungdomar och föräldrars känsla av ensamhet, rädsla och isolering i samband med Covid-19.

Att leva med ett transplanterat barn eller ungdom innebär att leva med ständig rädsla för döden. Dessa familjer lever ofta lång tid i sjukdom och slits mellan hopp och förtvivlan i väntan på ett organ. Och även om organet väl kommer så fortsätter ändå ett livslångt tillstånd av oro för infektioner och avstötning. I dessa tider av coronapandemin, blir drabbade familjer än mer isolerade i rädslan för smittan samtidigt som stödet från nära och kära, sjukvården och samhället i stort blir alltmer begränsat. Jontefonden erbjuder digitala träffar till anhöriga och även behovsanpassade överraskningar för att lysa upp vardagen för dessa familjer.

Dessa organisationer har fått stöd:

 • Jontefonden
 • ASOV Stockholm
 • BUFFF Skåne
 • CancerRehabFonden
 • Convictus
 • Emmaus Stockholm
 • Föreningen Tilia
 • Hej främling!
 • Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
 • Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation
 • Kalmar läns museum
 • KRIS Stockholm
 • Läkarmissionen stiftelse för filantropisk verksamhet
 • Löparakademin
 • Motivationslyftet by Star for Life
 • Muralcentralen ideell förening
 • NSPH Stockholms län
 • Passalen!
 • Save the Orangutan
 • ShareMusic och Performing Arts
 • Skellefteå Röda Korset
 • Skyddsvärnet Göteborg
 • Somaya kvinno- och tjejjour
 • Stiftelsen Ester
 • Stiftelsen Trygga Barnen
 • Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
 • Tjejjouren Väst

Om Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen är en av 60 organisationer som får del av Postkodlotteriets överskott. Det är alltså alla som är med i Postkodlotteriet som bidrar och gör det möjligt för Postkodstiftelsen att dela ut medel till projekt.

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer, och Postkodstiftelsen verkar i linje med den övertygelsen. Stiftelsen vill att projekten de finansierar ska utmana, inspirera och förändra. Det övergripande målet är att bidra till FN:s globala mål och skapa en positiv samhällsutveckling.

Den mångfald av projekt som Postkodstiftelsen bidrar till, genomförs av allmännyttiga organisationer i Sverige och resten av världen. Sedan 2007 har 1,5 miljarder kronor investerats i över 600 projekt.

Exempelvis kan projekten handla om att förändra normer genom konst och kultur; arbeta för barns rättigheter; åstadkomma social förändring med idrott som verktyg; rädda vår miljö och den biologiska mångfalden; skydda och stärka yttrandefriheten; hitta nya former för samhällsengagemang för att bibehålla och stärka demokratiska processer; verka för minskad ojämlikhet och lika tillgång till utbildning och hälsa för alla. Och mycket mer!

Läs mer om Postkodstiftelsen


Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade