”Vi fortsätter vårt arbete i Afghanistan med full kraft”

Trots att talibanerna har tagit över makten i Afghanistan fortsätter de ideella organisationerna sitt arbete i landet med full kraft. De anpassar sig när det är nödvändigt, men arbetar med oförändrad styrka. ”Det är vårt ansvar och skyldighet” menar Svenska Afghanistankommittén.

– Det återstår att se vad det blir för kännetecken på det här emiratet, men det är många som med fasa minns vad som hände på 90-talet, med den väldigt hårdföra och repressiva regimen, säger Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson.

Svenska Afghanistankommittén (SAK) har arbetat på plats i Afghanistan i snart 40 år. Organisationen finns till för de mest utsatta grupperna i samhället med särskild inriktning på kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och människor på flykt inom landet.

– Vi gör vårt yttersta för att hålla vår verksamhet öppen. Vi når ut till miljontals människor genom hälsovård, skolor och byutvecklingsprojekt. De vill ha vår verksamhet och de försvarar vår verksamhet och det har de redan gjort under flera år där talibanerna har stark närvaro. De uppvaktar de lokala talibanledarna och säger ”Vi vill att våra pojkar och flickor ska gå i skolan och att kvinnor ska ha tillgång till hälsovård.” fortsätter Andreas Stefansson.

6 000 medarbetare, nästan alla afghaner, jobbar framför allt med hälsovård och skolor. Organisationen är opartisk, vilket gjort det möjligt att verka under olika regimer. Arbetet bedrivs alltid i nära samarbete med lokalbefolkningen.

Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson. Foto: Christoffer Hjalmarsson.

Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson. Foto: Christoffer Hjalmarsson.

Verksamhet under talibankontroll

Talibanerna har länge haft en stark närvaro i delar av landet, särskilt på landsbygden där SAK har sin verksamhet. SAK har kunnat driva skolor och sjukhus under talibankontroll, även om lokala talibaner ibland motsatt sig aktiviteter eller ställt krav som SAK inte kunnat acceptera. Om talibanerna till exempel satt stopp för flickors skolgång har SAK varit tydliga och sagt att ”vi kan inte undervisa endast pojkar, så då stänger vi alla våra skolor i området”. Detta tillsammans med påtryckningar från lokalsamhället brukar göra att talibanerna accepterar SAK:s arbete, även när det gäller flickors utbildning. Så har det åtminstone varit hittills.

Det som är mest problematiskt för SAK är när det blir aktiva strider i ett område. Då händer det att SAK av säkerhetsskäl får stänga ner verksamheten för att värna om elever, patienter och personal. Men så fort läget stabiliseras öppnar de igen. Oavsett vilken part i striden som har makten.

Stor osäkerhet om framtiden

Under sommarens offensiv uppmanade talibanerna organisationer som SAK att fortsätta med sitt arbete då det oftast är det enda sättet för befolkningen att få tillgång till sjukvård, utbildning och annan samhällsservice. Det bidrar till en försiktig förhoppning om att talibanerna även fortsatt ska låta SAK utföra sitt arbete på det sätt som organisationen anser är bäst.

Stor osäkerhet råder dock om framtiden, sedan talibanerna tog över den centrala makten i Afghanistan. Utvecklingen i landet har varit oerhört dramatisk den senaste tiden. FN varnar för en humanitär kris.

Flera viktiga organisationer på plats

Flera organisationer finns på plats för att hjälpa befolkningen, t.ex. Läkare Utan Gränser, Röda Korset, Hand in Hand, Amnesty International, Human Rights Watch och UNHCR. UNICEF och Rädda Barnen meddelar att de nu intensifierar sina livräddande insatser till de mest utsatta och säger att de kommer att stanna så länge barnen behöver dem, oavsett vilket politiskt läge som råder i landet.

Icke öronmärkt stöd betyder mycket

Såväl Svenska Afghanistankommittén som alla ovanstående organisationer tar del av det årliga överskottet från Postkodlotteriet. Tack vare att pengarna som delas ut inte är öronmärkta, kan organisationerna snabbt rikta om sina insatser och använda medlen där de behövs som allra mest i rådande läge.

Det här gör Svenska Afghanistankommittén

För kvinnor

SAK kämpar för att öka kvinnors rättigheter och för att skapa ett mer jämställt Afghanistan. De ser till att flickor får gå i skolan, möjliggör säkra förlossningar, ger kvinnor möjlighet till försörjning och stärker kvinnors ställning i samhället.

För barn

SAK ger barn utbildning och chansen till en ljusare framtid. De kämpar för att alla barn i Afghanistan ska känna till sina rättigheter och få gå i skolan. Ungefär hälften av Afghanistans befolkning är under 15 år.

För personer med funktionsnedsättning

SAK stärker rättigheterna för personer med funktionsnedsättning – ofta de allra fattigaste och mest utsatta i Afghanistan. Genom att förändra attityder, bedriva rehabilitering, ta fram proteser, erbjuda sjukgymnastik, utbilda personal och se till att personer med funktionsnedsättning får gå i skolan, ger SAK dem möjlighet att bli en del av samhället.

För internflyktingar

SAK stödjer de som tvingas fly. De som lämnat sina hem och är på flykt behöver liksom andra tillgång till grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård. Många människor lever på flykt i Afghanistan på grund av fattigdom, konflikter, osäker livsmedelsförsörjning och naturkatastrofer. 2018 beräknades antalet internflyktingar vara 1,3 miljoner.

Kort historik om SAK

Svenska Afghanistankommittén grundades i Sverige år 1980 efter att Sovjetunionen invaderat Afghanistan. Genom insändare i tidningar, insamlingar och brevutskick samlade organisationen ihop pengar för humanitär hjälp till det afghanska folket.

Under 1982 startade organisationen sitt hjälparbete i Afghanistan. Då handlade det framför allt om stöd till akut sjukvård och livsmedelsförsörjning. 1984 inleddes det första utbildningsprojektet, som bestod av läromedelsproduktion. Exilafghaner skrev böckerna i Pakistan och böckerna fördes sedan med åsnor över gränsen till Afghanistan.

Idag arbetar SAK med och för befolkningen i 17 av Afghanistans 34 provinser. De bedriver verksamhet inom sjukvård, hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande.

Läs mer om SAK

Svenska Afghanistan­kommittén

SAK har varit förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och har tagit del av överskottet sedan 2014. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet har SAK hittills fått en total utdelning på 127 900 000 kronor.