Klimatet – finns ingen tid att förlora

I rapporten från IPCC (FN:s klimatpanel) som släpptes i augusti 2021 sammanfattar världens främsta klimatforskare den senaste vetenskapen om vad som händer med vårt klimat. Rapporten kan ses som en mycket intensivt blinkande varningslampa. Klimatkrisen är här. Och nu är det bråttom.

Svenska Postkodlotteriet stöttar flera ideella organisationer som arbetar intensivt för en hållbar framtid. Vad säger dessa stora miljöorganisationer om det allvarliga läge som IPCC‑rapporten förmedlar?

Dr Doug Parr, forskningschef på Greenpeace Storbritannien, menar att de värmeböljor, skogsbränder och översvämningar som drabbat många delar av världen under den senaste tiden är resultatet av tidigare passivitet. Och att om världsledare inte börjar agera i linje med dessa varningar kommer det att bli mycket, mycket värre. Dr Doug Parr pekar på det stundande klimatmötet i Glasgow som ett sanningens ögonblick.

– Klimatmötet i Glasgow är ett avgörande ögonblick för att förhindra att vi går mot ett framtida klimathelvete, säger Doug Parr, forskningschef på Greenpeace Storbritannien

– IPCC‑rapporten är ett krisalarm – beslutsfattare har duckat frågan för länge och nu är sista chansen här, säger Naturskyddsföreningen.

Fem huvudbudskap från IPCC‑rapporten

  1. Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.
  2. Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10‑20 år.
  3. Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken som driver på extremvädret.
  4. Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och oåterkalleliga följder.
  5. Kraftiga och snabba utsläppsminskningar är avgörande för miljön, biologisk mångfald, luftkvaliteten och liv på jorden.

Greenpeace på Grannyran

Eftersom Greenpeace varje år är med och delar på överskottet från Svenska Postkodlotteriet bjöds de in till Postkodlotteriets Grannyra i Jönköping i oktober 2021. Daniel Paris fick då möjlighet att samtala med Jenny Wass som är ansvarig för stora gåvor och kreativa samarbeten på Greenpeace.

Jenny Wass uttryckte bland annat:

– Jag är förvånad över att vi vet så mycket om klimatkrisen och agerar så lite. Jag hoppas klimatmötet leder till att fler får ett wake up call och slutar ta framtiden för given. Tillsammans kan vi förändra världen. Bland det viktigaste är att man gör sin röst hörd genom att kräva att politiker och företag agerar för planetens bästa.

Se samtalet mellan Jenny Wass från Greenpeace och Daniel Paris.

Hur många graders uppvärmning tål vi?

Idag är medeltemperaturen 1,1 grad över förindustriell nivå. IPCC-rapporten beskriver att medeltemperaturen stigit med hela 0,2 grader sedan 2013 då den förra IPCC-rapporten kom.

Vid klimatmötet i Paris 2015 kom världens länder överens om att begränsa uppvärmningen till under 2 grader, med siktet inställt på att inte överstiga 1,5 grader. Redan vid 1,5 graders uppvärmning är följderna enorma, men 2 graders uppvärmning innebär ännu mer dramatiska konsekvenser.

Vid 2 graders uppvärmning är risken också större för så kallade tröskeleffekter, då jorden själv sätter igång processer som förvärrar uppvärmningen och triggar igång en skenande växthuseffekt. En tröskeleffekt som skulle drabba just Sverige hårt är om Golfströmmen avtar eller i värsta fall stannar. Det skulle kunna innebära ett klimat med vintertemperaturer på -50 grader på de svenska breddgraderna. 3 till 4 graders uppvärmning skulle vara förödande för merparten av jordens ekosystem och kanske slutet för den mänskliga civilisationen.

För att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader måste utsläppen minst halveras till år 2030 och nå nära noll absolut senast 2050. Det finns ingen tid att förlora.

Möjlighet att lyckas vända utvecklingen

Det finns en liten möjlighet att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, enligt klimatpanelen och IPCC-rapporten, men endast om vi minskar våra utsläpp radikalt i alla samhällssektorer inom de närmaste tio åren och satsar på att skydda våra ekosystem som kan ta upp och lagra koldioxid.

– Det här är ögonblicket att resa sig, vara djärv och tänka stort, säger Kaisa Kosonen, Greenpeace Norden.

Kaisa Kosonen på Greenpeace ser möjligheter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

– Extrema väderhändelser som orsakats av koldioxidutsläpp är värre än någonsin tidigare, men samtidigt gör vi genombrott med klimatlösningar. Sol och vind är nu det billigaste sättet att producera ny energi på i största delen av världen. Tillsammans med den rörlighet som frigörs från oljeindustrin och minskad finansiering för kol, gör det en fossilfri värld möjlig. Det här är ett ögonblick då vi måste resa oss, vara djärva och tänka stort.

Det här kan du göra för klimatet

Det finns flera aktuella kampanjer som kan inspirera till en klimatsmartare vardag. WWF har kampanjen Är du med? Med förslag på 50 små förändringar på hur vi kan minska vårt klimatavtryck.

Naturskyddsföreningen har flera artiklar under temat Hela Sverige ställer om med tips på hur vi kan förändra i hemmet, på arbetsplatsen och i kommunen.

Greenpeace och Postkodlotteriet

Postkodlotteriet har, tack vare alla som är med i lotteriet, sedan starten kunnat dela ut 15,5 miljarder kronor till välgörande ändamål.

Greenpeace är en av de 61 ideella organisationer som varje år tar del av Postkodlotteriets överskott.

Tack vare alla lottköpare har Greenpeace fram till 2020 fått ta emot 283 miljoner kronor.

Läs mer om Greenpeace