Så bidrar en lott till att barn med allergier kan komma ut i naturen

Astma- och Allergiförbundet är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Astma‑ och Allergiförbundet bland annat till att hjälpa barn med allergier att kunna komma ut i naturen.

Det är inte självklart för alla barn att kunna vara ute i naturen och leva friluftsliv tillsammans med andra. Det gäller till exempel barn med astma, pollenallergi och svår matallergi. Av den anledningen har Astma‑ och Allergiförbundet och Friluftsfrämjandet startat ett samarbete. Tillsammans tar de fram en friluftsverksamhet som är anpassad för barn och ungdomar med astma och allergier, så att även de får tillgång till naturen och naturupplevelser.

Osynliga besvär

Allergisjukdomar är för det mesta osynliga för omgivningen men orsakar besvär som innebär att de drabbade måste undvika olika situationer eller miljöer. Astma‑ och Allergiförbundet jobbar för att människor med allergiska sjukdomar ska få bättre levnadsvillkor.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Astma‑ och Allergiförbundets viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan starten 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Astma- och Allergiförbundet har varit med sedan 2009 och har hittills tagit emot 78 miljoner kronor.