Hansajollen passar seglare med funktionsnedsättning. Den kan styras med joystick men också seglas av en elev tillsammans med instruktör.

Så bidrar en lott till att göra segling tillgängligt för alla

Svenska Seglarförbundet är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Seglarförbundet till arbetet för att alla ska kunna uppleva friheten, äventyret och ansvaret som segling innebär.

Segling är en sport där vatten och vindar mer än något annat dikterar förutsättningarna. Man kan segla oavsett kunskapsnivå eller fysisk förmåga. En viktig målgrupp för Svenska Seglarförbundet är paraseglare; seglare med funktionsnedsättning.

– På vattnet är det bara jag och båten. Jag seglar på mina villkor och jag fattar mina egna beslut utefter väder och vind. Det känns som jag lämnar min funktionsnedsättning i land, säger en paraseglare.

Ekonomiskt stöd till klubbarna

Svenska Seglarförbundet erbjuder ekonomiskt stöd till 330 klubbar runt om i landet för att skapa bättre tillgänglighet. Exempel på sådant stöd är förbättrade anläggningar, ledarutbildningar och anpassade båtar.

För paraseglare finns båttyper som Tvåfyran, som styrs med både fötter och händer, eller Hansajollen där man kan ha en medseglare bredvid sig. I flera klubbar finns också liftar för att hjälpa seglare med funktionsnedsättning i och ur båten.

Segling för alla

Klubbarnas allra viktigaste resurs är 2 000 instruktörer. För det är i klubbarna det verkligen händer. Där finns drygt 100 000 medlemmar och Svenska Seglarförbundet ser till att dörren dit står öppen för alla.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Svenska Seglarförbundets viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Svenska Seglarförbundet har varit med sedan 2014 och har fram till 2019 tagit emot 28 miljoner kronor.