Jacob Hollenberg arbetar för att fler människor ska överleva plötsligt hjärtstopp.

Jacob Hollenberg arbetar för att fler människor ska överleva plötsligt hjärtstopp.

Så bidrar en lott till att förebygga plötsligt hjärtstopp

Hjärt-Lungfonden är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Hjärt-Lungfonden bland annat till forskningsprojekt kring plötsligt hjärtstopp.

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. 600 av dem överlever. Det är en ordentlig ökning sedan millennieskiftet, men docent och biträdande överläkare Jacob Hollenberg brinner för att det ska bli fler.

SMS-livräddare och nedkylning av hjärnan

Han leder en forskargrupp med 25 kollegor vid Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet/Södersjukhuset som arbetar med ett tiotal projekt kring plötsligt hjärtstopp. Bland annat gör de försök med SMS-livräddare, där vanliga människor utbildade i hjärt-lungräddning, får ett SMS om att hjälpa till om de befinner sig nära den drabbade. Ett annat projekt handlar om avancerade kylbehandlingsmetoder, där man vid ett plötsligt hjärtstopp snabbt kyler ned hjärnan för att öka överlevnadschanserna och minska skaderiskerna.

Ett längre och friskare liv

Drivkraften för Jacob och teamets forskning är enkel. Att rädda fler liv. Det är också Hjärt-Lungfondens mål, att fler människor ska få ett längre och friskare liv. Därför stöttar man Jacob och andra forskares arbete för att hitta orsaker, förebygga insjuknande och utveckla nya behandlingar för hjärt- och lungsjukdom.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Hjärt-Lungfondens viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Hjärt-Lungfonden har varit med sedan 2007 och har fram till 2019 tagit emot 276 miljoner kronor.