Farhangiz som är med på bilden är 8 år och har en hörselnedsättning. Hon går i Svenska Afghanistankommitténs skola för barn med funktionsnedsättning.

Farhangiz är 8 år och har en hörselnedsättning. Hon går i Svenska Afghanistankommitténs skola för barn med funktionsnedsättning.

Så bidrar en lott till att barn med funktions­nedsättning kan gå i skolan

Svenska Afghanistankommittén är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Svenska Afghanistankommittén bland annat till arbetet för att barn med funktions­nedsättningar ska kunna gå i skolan.

I Afghanistan händer det fortfarande att föräldrar gömmer sina barn från omvärlden om de har någon funktions­nedsättning. De skäms, saknar kunskap och vet inte vad de ska göra. Därför är det bara runt 3 500 av 236 000 barn med funktions­nedsättning i Afghanistan som går i skolan idag.

De arbetar för att fler barn ska gå i skolan

Svenska Afghanistankommittén arbetar för att fler barn ska gå i skolan. Det här läsåret går 2 476 barn med funktions­nedsättning i skolan med deras hjälp. De flesta går vidare till vanliga skolor där lärarna får stöd och utbildas i barns rättigheter och i till exempel blindskrift och teckenspråk. Tanken är att när barnen går i en vanlig klass blir de också en del i det vanliga samhällslivet. De står inte längre utanför.

Svenska Afghanistankommittén arbetar varje dag för att göra livet lite lättare för de mest utsatta. Att skapa en framtid för barn med funktions­nedsättning är ett exempel.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Svenska Afghanistankommitténs viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Svenska Afghanistankommittén har varit med sedan 2014 och har fram till 2019 tagit emot 92 miljoner kronor.