Barnen befinner sig i Moçambique där de kan växa upp i trygghet, tack vare SOS Barnbyars familjestärkande program.

De här barnen i Moçambique kan växa upp i trygghet tack vare SOS Barnbyars familjestärkande program.

Så bidrar en lott till trygghet för nästa generation

SOS Barnbyar är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder SOS Barnbyar bland annat till familjestärkande program i Moçambique.

Moçambique har utsatts för kraftiga naturkatastrofer det senaste året. De som drabbas hårdast är de redan mest utsatta – barn som lever i otrygghet. I samhällen med utbredd fattigdom riskerar fler familjer att splittras och fler barn att bli övergivna. För att stärka barn och familjer samarbetar SOS Barnbyar därför med gräsrotsorganisationer i landet.

Familjestärkande insatser

De ordnar barn- och ungdomsverksamheter, särskilda mammaklubbar, föreläsningar, ger bidrag till skolmaterial, startar sparlånegrupper och ger familjer möjlighet att odla grönsaker på kommunens mark för eget bruk och försäljning. De här familjestärkande insatserna gör både individen och samhället starkare. Barnen ges möjlighet att gå i skolan, utbilda sig och få växa upp i trygghet; en viktig förutsättning för att bli självförsörjande som vuxna.

Så arbetar SOS Barnbyar

SOS Barnbyar har i mer än 70 år arbetat för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Tack vare deras långsiktiga arbete i 135 länder tillåts fler barn växa upp till starka och självständiga individer. SOS Barnbyar ger sig inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. Det gör skillnad för generationer framåt.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till SOS Barnbyars viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

SOS Barnbyar har varit med sedan 2008 och har fram till 2019 tagit emot 251 miljoner kronor.