Humlor tillhör också de vilda bina. Du kan hjälpa till att rädda bina – till exempel genom att låta en del av gräsmattan bli en äng och köpa ekologisk mat.

Humlor tillhör också de vilda bina. Du kan hjälpa till att rädda bina – till exempel genom att låta en del av gräsmattan bli en äng och köpa ekologisk mat.

Så bidrar en lott till kampen för de vilda binas överlevnad

Naturskyddsföreningen är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Naturskyddsföreningen bland annat till kampen för de vilda binas överlevnad.

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för vår framtid. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Du kan hjälpa till att rädda bina

Det allvarliga läget för våra pollinatörer är ett tydligt exempel på hotet mot den biologiska mångfalden och vad det får för konsekvenser för oss människor och vår planet. Som tur är finns det lösningar. Du kan göra många enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell – i princip duger det att borra ett antal hål i en träbit och placera ut den i naturen, men läs gärna mer om hur du gör på www.räddabina.nu. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser.

Naturskyddsföreningen arbetar intensivt för bins och andra arters överlevnad. De författar rapporter, driver kampanjer och samarbetar med runt 40 miljöorganisationer i hela världen.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Naturskyddsföreningens viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Naturskyddsföreningen har varit med sedan 2010 och har fram till 2019 tagit emot över 142 miljoner kronor.