Orangutangerna har minskat oroväckande i antal i takt med att regnskogarna skövlats och förstörts.

Orangutangerna har minskat oroväckande i antal i takt med att regnskogarna skövlats och förstörts.

Så bidrar en lott till att skydda hotade djur

Världsnaturfonden WWF är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Världsnaturfonden WWF bland annat till arbetet med att skydda hotade djurarter.

Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med i genomsnitt 60 procent sedan 1970. Det visar WWF:s Living Planet Report 2018 som omfattar en kartläggning av 16 704 populationer av olika arter.

Varför minskar bestånden så mycket och så snabbt?

De största hoten mot djuren är att deras livsmiljöer förstörs och överexploateras. Jakt, överfiske och skogsavverkning hotar tre av fyra rödlistade arter. Enbart jordbrukets utbredning hotar över 60 procent av arterna. Klimatförändringar får en allt större negativ inverkan.

Vad kan vi göra?

För att hejda den negativa utvecklingen behöver vi lära oss att leva inom naturens gränser, ställa om till en fossilfri ekonomi, halvera matsvinnet, kraftigt minska köttkonsumtionen och producera och konsumera mer hållbart. Allt detta går att genomföra, om viljan finns.

WWF:s arbete

Världsnaturfonden WWF arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen. De kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten och för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. WWF finns i över 100 länder och driver tusentals projekt inom allt från naturvård till klimatsmarta energilösningar.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Världsnaturfonden WWF:s viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Världsnaturfonden WWF har varit med sedan 2005 och har fram till 2019 tagit emot 595 miljoner kronor.