Alva Holm Katsoulis, Hadi Quasemi, Geneth Gurmu, Najma Ahmed och Sofia Paldaniu som är tillsammans på bilden har alla fått stöd av en mentor.

Alva Holm Katsoulis, Hadi Quasemi, Geneth Gurmu, Najma Ahmed och Sofia Paldaniu har alla haft stöd av en mentor.

Så bidrar en lott till ungdomars självkänsla

Mentor Sverige är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Mentor Sverige till sitt arbete med att få unga att växa genom mentorskap.

”Mer självsäker”, ”tryggare i mig själv”, ”mer öppen”, så säger några av ungdomarna att de har förändrats, efter att ha ingått i ett av Mentor Sveriges program. Under ett år får ungdomar chansen att hänga med en vuxen person som kan ge dem nya perspektiv, i form av tips eller stöd, under tonårens alla berg‑ och dalbanor.

För många ungdomar är mentorskapet en källa till både trygghet, inspiration och motivation. Det är ett utbyte mellan generationer som ofta gynnar både ungdomarna och mentorerna på ett väldigt utvecklande sätt.

Mentorskap ger självkänsla och kraft

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar i åldern 13 till 17 år självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och välja bort våld och droger. Under 2017 har över 20 000 ungdomar vuxit med Mentors olika program och fått stöttning när de behöver det som mest – under tonårstiden.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Mentor Sveriges viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Mentor Sverige har varit med sedan 2014 och har fram till 2019 tagit emot 47 miljoner kronor.