Nils här ar levercancer (hepatoblastom), han var bara tre år när den här bilden togs. Här är han tillsammans med sjuksköterskan Stefan på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Nils har levercancer (hepatoblastom), han var tre år när den här bilden togs. Här är han tillsammans med sjuksköterskan Stefan på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Så bidrar en lott till forskning om barncancer och stöd till drabbade familjer

Barncancerfonden är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Barncancerfonden till att finansiera forskning och olika former av stöd till drabbade barn och familjer.

I Sverige insjuknar omkring 300 barn i cancer varje år, vilket innebär att livet plötsligt blir extremt tufft för lika många familjer.

Sedan länge har Barncancerfonden varit den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Och forskningen ger resultat. På 1970‑talet överlevde ett av fyra cancersjuka barn. På 00‑talet hade siffrorna blivit de omvända, då överlevde tre av fyra. Nu visar ny statistik att överlevnaden har ökat till 85 procent.

Stöd till familjerna

Forskning är dock inte svaret på allt. Viktigt är också att de drabbade familjerna tas om hand på ett bra sätt. Därför finansierar Barncancerfonden till exempel konsultsjuksköterskor som är barnets och familjens kontaktperson på sjukhuset, både under vårdtiden och efteråt, för att ge kontinuitet och support till hela familjen. Barncancerfonden finansierar även syskonstödjare som ser till att syskonen till de cancersjuka barnen inte blir bortglömda.

Kontakten mellan vårdpersonal, det sjuka barnet och resten av familjen är mycket viktig för att familjen ska känna sig trygg. För det drabbade barnet kan exempelvis en bra relation till en sjuksköterska betyda otroligt mycket under en tuff behandlingsperiod.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till Barncancerfondens viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 10 miljarder kronor delats ut.

Barncancerfonden har varit med sedan 2005 och har hittills tagit emot 506 miljoner kronor.