Hållbara inköp och miljöansvar

Hållbarhet i hela värdekedjan

Postkodlotteriets ansvar sträcker sig längre än till den egna verksamheten. Inköpen består bland annat av marknadsföring, produktvinster och it-­utveckling.

Vinsterna är utvalda utifrån sociala och miljömässiga kriterier och ambitionen på sikt är även att de delvis ska främja en hållbar livsstil. I alla inköp ligger fokus på att minska klimatavtrycket.

79 % av våra väsentliga leverantörer skrev på uppförandekoden 2021

Uppförandekod som guidar

Vår uppförandekod för leverantörer uppmuntrar och utmanar dem att tillverka produkter med miljöhänsyn och respekt för mänskliga rättigheter. Genom att vara uppmärksamma och noggranna utmanas både Postkodlotteriet och våra leverantörer att bli mer hållbara.

Miljöansvar i stort och smått

Postkodlotteriet vill skapa ett positivt avtryck på planeten. För oss handlar miljöansvar om att både driva ett aktivt arbete för att minimera lotteriets miljöpåverkan och att ta ansvar för det klimatavtryck som uppstår från verksamheten.

Detta kräver att vi jobbar med alltifrån källsortering till att stötta projekt och organisationer som bidrar till en mer hållbar och klimatsmart framtid. Sedan 2011 klimatkompenserar vi för hela lotteriverksamheten. Det innebär att vi även kompenserar för klimatavtrycket som uppstår vid tillverkningen och användningen av våra inköp, såväl vinster som kaffet till kontoret. Vi klimatkompenserar för alla resor och väljer tåg i så stor utsträckning som möjligt. När kunderna vinner en resa, klimatkompenseras även för den. Klimatkompensation blir en drivkraft för att minska utsläppen och även ett sätt att ta ansvar för vårt klimatavtryck.

Miljödiplomerade event

Ett av våra största event, Grannyran som kan hamna vart som helst i Sverige och som genomförs tre gånger om året, blev miljömärkt av Håll Sverige Rent under 2018.

För att minska klimatavtrycket bjuds det i möjligaste mån alltid på ekologisk mat. Och i stället för att ta med cateringbolag görs inköp lokalt. På så vis stöttas den lokala handeln, samtidigt som ett ständigt arbete pågår för att minska transporterna. Naturligtvis återvinns allt skräp och att minska användandet av plast pågår. Till exempel serveras saft ur pappersmuggar istället för i tetra med sugrör.

Minskat klimatavtryck genom investeringar

Postkodlotteriet klimatkompenserar genom att investera i utsläppsreducerande projekt som är certifierade av Gold Standard. Gold Standard är en oberoende certifiering som bland annat WWF står bakom. Som kompensation för 2021 års klimatavtryck investerade vi i ett vattenkraftverk i Laos och ett trädplanteringsprojekt i Colombia.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade