Bli förmånstagare

Här finns information för organisationer som är intresserade av att bli förmånstagare till Postkodlotteriet.

Postkodlotteriet har idag ett femtiotal väl etablerade organisationer som förmånstagare. Dessa får årligen icke-öronmärkt stöd för att på olika sätt arbeta för en bättre värld för människor, djur och miljö.

Det är Novamedia Sverige som tar emot och bereder ansökningarna och Postkodföreningen som beslutar om vilken organisation som får bli förmånstagare. I slutändan är det Lotteriinspektionen som godkänner om en organisation kan bli förmånstagare eller inte. Överskottet som fördelas kommer från försäljningen av lotter och digitala produkter.

Att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet kräver att organisationen når upp till nio olika kriterier. Kriterierna är listade här nedan. Det är obligatoriskt att ha samtliga kriterier uppfyllda innan ansökan skickas in.

Kriterier

 • Vara en ideell förening eller stiftelse.
 • Ha verksamhet och kontor i Sverige, samt bidra till allmännyttan.
 • Vara medlem i FRII.
 • Inneha 90-konto.
 • Upprätta årsredovisning enligt god redovisningssed för ideella organisationer, reviderad av godkänd extern revisor.
 • Ha sunda finanser och ekonomisk kontroll.
 • Ha minst 5 miljoner kronor i totala intäkter. Vi ser gärna att en del av intäkterna är insamlade medel.
 • Verka på ett trovärdigt sätt inom sitt område.
 • Föreningen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 • Ha en demokratisk grundsyn och verka inom något eller några av följande områden:
  - Barns rättigheter
  - Stöd till människor i utsatta situationer eller katastrofer
  - Utbildning, fortbildning
  - Samarbete över gränser
  - Miljö
  - Forskning
  - Annat sätt främja allmännyttigt intresse

Utöver dessa kriterier ska organisationen på något sätt arbeta för en bättre värld för människor, djur och miljö och bör på olika sätt komplettera de befintliga förmånstagarna, till exempel genom att jobba med andra metoder eller inom andra områden. Det är också viktigt att organisationen är relevant och viktig för lottköparna.

Uppfyller din organisation inte kriterierna?

För mindre organisationer och projektstöd rekommenderar vi att gå in på Postkodstiftelsens hemsida och läsa mer om deras arbete och hur man söker stöd från dem. Postkodstiftelsen stödjer projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur samt idrott.

Besök Svenska Postkodstiftelsens webbplats

Ansökan ska innehålla

 • En formell ansökan, undertecknad av generalsekreterare och ekonomichef, där det framgår hur organisationen uppfyller ovanstående kriterier
 • Ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om att bli medlem i Svenska PostkodFöreningen och förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet
 • Senaste tre års årsredovisningar
 • Stadgar

Sista ansökningsdag

Ansökan för att bli upptagen som förmånstagare år 2019 öppnar den 1 september 2018 och stänger den 31 december 2018.

Ansökan skickas som original till följande adress:

Svenska Postkodlotteriet
Välgörenhetsavdelningen
Box 193
101 23 Stockholm

Ansökan ska även skickas i pdf-format till valgorenhet@postkodlotteriet.se. Vänligen ange namn på ansökande organisation i ämnesraden.

Vi använder cookies. Läs mer