Bli förmånstagare

Här finns information för organisationer som är intresserade av att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

Ansökningsprocessen

I dag har Postkodlotteriet 56 förmånstagare, som var och en är medlem i Svenska Postkodföreningen. Varje år blir en eller flera organisationer medlemmar i Svenska Postkodföreningen och därmed förmånstagare till Postkodlotteriet.

För att ansöka om ett medlemskap i Svenska Postkodföreningen och bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet krävs det att organisationen uppfyller nio kriterier.

Hur ansökningsprocessen går till är illustrerat här intill.

Organisationen skickar in ansökan

Välgörenhetsavdelningen på Novamedia Sverige AB, som driver Svenska Postkodlotteriet, bereder ansökan

Svenska Postkodföreningen tar beslut

Spelinspektionen godkänner ansökan

Kommunikationsavtal skrivs mellan organisationen och Novamedia Sverige AB

Ansökan ska innehålla

  • En formell ansökan, undertecknad av generalsekreterare eller motsvarande firmatecknare, där det framgår att organisationen uppfyller ovanstående kriterier.
  • Ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om att bli medlem i Svenska Postkodföreningen och därmed förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.
  • Årsredovisningar från de tre senaste åren.
  • Stadgar.

Sista ansökningsdag

Ansökan för att bli upptagen som förmånstagare år 2019 är stängd. Ansökan för att bli upptagen som förmånstagare år 2020 öppnar den 1 januari och stänger den 1 juni.


Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att bli förmånstagare


Vi använder cookies. Läs mer