Organisation

Operation Smile Sverige

Operation Smiles vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet.

Organisation

Clowner utan gränser

Clowner utan Gränser finns till för de mest utsatta barnen i världen. De reser runt och uppträder för barn i katastrofområden, i krig, i flyktingläger och byter ut deras oro mot glädje för en stund.

Tryggare vård genom lek och skratt

 

Ett läkarbesök eller en operation är en utsatt situation för barn och deras föräldrar. Men lek och skratt kan minska stress och öka trygghet i mötet med vården. Det är grunden för ett nytt samarbete mellan Operation Smile och Clowner utan gränser som ska ge tryggare vård i Colombia.

De två organisationerna får 9,5 miljoner kronor för att kunna ge nästan 6 000 barn en bättre upplevelse i samband med att de får en spaltoperation och tillhörande vård vid Operation Smiles medicinska program i Colombia. Förhoppningen är att barn såväl som föräldrar ska känna sig tryggare och må bättre i samband med sjukhusbesöket.

 

Projektet länkar samman Operation Smiles medicinska program med Clowner utan Gränsers kreativa arbete med clowner och artister.

 

– Det här är en ”match made in heaven”! Vi har velat hitta ett samarbete med Clowner utan Gränser i flera år. Många som kommer till oss har aldrig satt sin fot på ett sjukhus och är väldigt oroliga. Att jobba tillsammans för att skapa barntrygga platser kommer att ge både våra små patienter och deras familjer en ännu bättre upplevelse än tidigare, säger Malin Söderström, tf generalsekreterare på Operation Smile Sverige.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 9,5 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Modellen ska föras till fler länder

Det treåriga projektet ska nå 5 660 barn och involvera drygt 900 personer inom Colombias hälso- och sjukvård. Clowner utan Gränsers artister kommer att anpassa sitt arbete utifrån patienternas behov, kultur och språk. Dessutom ska lokala clowner utbildas för att ta kunskapen vidare, däribland tio lokala clowner från fyra regioner; Bogotá, La Guajira, Cauca och Boyacá. Projektet genomförs i olika faser för att löpande anpassas och utvärderas.


– Vi vill synliggöra vikten av ett stärkt barnperspektiv genom hela vårdkedjan och att barnets hela välmående tas i beaktande, inte bara den fysiska hälsan. För ett barn kan ett läkarbesök vara skrämmande, särskilt i en främmande miljö fylld av medicinsk utrustning och okända ansikten. Genom att möta barnet utifrån dess behov, med lek och glädje, skapar vi en tryggare och mer positiv upplevelse, säger Farhad Mazi Esfahani, generalsekreterare på Clowner utan Gränser.

 

Planen är att sedan föra modellen vidare till fler länder. I och med att utbildningen sker både fysiskt och digitalt kan den relativt enkelt utnyttjas och implementeras globalt.


– Ett samarbete mellan två organisationer som tillsammans gör att ett plus ett blir tre. Att hitta en modell som underlättar för barnen och deras anhöriga är både bra och viktig, säger Anders Årbrandt, vd på Postkodlotteriet.


Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare får varje år, kan organisationerna också ansöka och få pengar för projekt med särskilt fokus som de önskar att genomföra utöver sin vanliga verksamhet. Vi kallar dem Drömprojekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2024 delas 100 miljoner kronor ut till fem Drömprojekt.

Läs mer om Drömprojekt

Se när Jesper och clownerna överraskar på stan👇

 

Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. Det är det som är Postkodeffekten!