Foto från vänster: Plan International Sverige och Kristian Isaksson

Så bidrog en låt till lagförändring i Senegal

Barn ska få växa upp i trygghet och gå i skolan. Inget barn ska tvingas föda barn eller gifta sig. Världen är inte jämställd, därför har Plan International ett särskilt fokus på flickor.

– Det som krävs är förändring och vi är en positiv kraft för barn och unga världen över, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Alla barn har samma rättigheter världen över – men förutsättningarna ser väldigt olika ut. Alla har inte tillgång till hälsovård, utbildning eller möjlighet att bestämma över sin egen kropp. Med hjälp av det finansiella stöd som kommer från bland andra Postkodlotteriet och alla lottköpare, arbetar Plan International för och med barn, med ett särskilt fokus på flickor och jämställdhet.

– Var man än tittar är just flickor dubbelt diskriminerade – för att de är barn och flickor. Från att de föds får de mindre mat än sina bröder. I vissa länder får de inte gå i skolan för att de ska hjälpa till hemma och de får inte röra sig fritt, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Låten som gjorde förändring möjligt

I dag har Plan International verksamhet i över 75 länder och den röda tråden i arbetet är barns rättigheter. Ett av projekten, som är ett samarbete med Fryshuset, är Sisters Create.

– Syftet är att förbättra situationen för flickor i Senegal och i Sverige. Få lyssnar på unga kvinnor, speciellt i Senegal. Men i och med det här projektet har vi kunnat utbilda och stötta varandra och stärka tjejerna att agera förebilder för anda unga tjejer.

Inom projektet Sisters Create har flickor och unga kvinnor stärkt varandra, bland annat med hjälp av musik. En låt blev så uppmärksammad i Senegal att den var med i kampanjen som ledde fram till skärpta straff för våldtäkt.

– Flickorna deltog i kampanjen och bidrog till framgången. De insåg att de har kraften att påverka samhället, säger Mariann Eriksson.

Samarbetet som gör specialprojekten möjliga

Plan International är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Det är tack vare alla som har en Postkodlott som organisationen kan fokusera på specialprojekt som Sisters Create.

– Vi har ett oerhört fint samarbete och vi är mycket stolta över att vara förmånstagare till Postkodlotteriet. De medel vi får bidrar till att vi kan göra så många fler och kraftigare insatser, säger Mariann Eriksson.

Läs mer om Plan International Sverige

Plan International och Postkodlotteriet

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer.

Sedan starten i Sverige 2005 har 15,5 miljarder kronor delats ut.

Plan International har tagit del av överskottet sedan 2009 och har hittills tagit emot 272 miljoner kronor.