”Våld i hemmet är ett samhälls­problem som drabbar barn”

Ungefär 200 000 barn i Sverige lever i dag med våld i hemmet. Men barn på flykt från våld i hemmet får inte alltid den hjälp de behöver. Det är något som Bris och Stadsmissionen vill ändra på i ett unikt projekt finansierat av Postkodlotteriet.

– Projektet belyser hur mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som i högsta grad drabbar barn, säger Sara Liljegren, projektledare på Sveriges Stadsmissioner.

Av de ungefär 200 000 drabbade barnen lever runt 6 200 på skyddade boenden och en stor del av dem har utvecklat PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) av händelserna de varit med om. Undersökningar har visat att de här barnen inte känt att någon har lyssnat på dem.

Stadsmissionen och Bris startade därför det unika samverkansprojektet ”Barns rätt i skyddat boende”, som Postkodlotteriet finansierat med 9,6 miljoner kronor. I projektet har psykolog Malin Rekke intervjuat 20 barn i åldrarna 3‑16 år om hur det är att leva med våld i hemmet och tvingas flytta till ett skyddat boende.

– Barnen berättade om den rädsla och stress de alltid levde med och hur rädda de var att deras mamma skulle bli dödad. Flera av barnen hade även trott vid några tillfällen att deras mamma verkligen varit död när de hittat henne helt stilla och orörlig, i vissa fall avsvimmad, säger Malin Rekke.

Får inte gå i skolan

Flytten från hemmet till ett skyddat boende går oftast snabbt och ovissheten om framtiden stor. Det drabbade barnet behöver i det här läget någon form av normalitet. Trots att skolan är viktig för att barnen ska vara del av ett sammanhang med jämnåriga och vuxna som kan se hur de mår har det visat sig att många barn på skyddade boenden inte har fått gå i skolan under långa perioder.

– Jag har inte fått gå i skolan på fyra månader. Ingen hör av sig från skolan längre, de har nog glömt mig, säger ett av de intervjuade barnen i rapporten Min tur att berätta.

Postkodlotteriet är Sveriges största privata bidragsgivare till det civila samhället och ger ett stort icke-öronmärkt basstöd till både Stadsmissionen och Bris varje år. Men detta särskilda projekt ville man på Postkodlotteriet finansiera utöver det stora basstödet.

– Att bevittna våld i nära relationer kan vara förödande för ett barn. Vi kände att vi ville göra vårt för dessa barn som lever sin värsta mardröm. Vi är därför väldigt stolta över att kunna finansiera ett projekt som tar tillvara på både Sveriges Stadsmissioners och Bris expertkunskaper på området, säger Eva Struving, Managing Director på Postkodlotteriet.

Barnrättssäkra skyddade boenden

Under det framgångsrika projektet har Bris och Stadsmissionen gemensamt arbetat med att barnrättssäkra skyddade boenden genom att bland annat kompetensutveckla personalen.

– Bris stöd till barn utgår alltid från barnets behov och rättigheter. Just här har vi fokuserat på barns inflytande och delaktighet i utformandet av skyddade boenden där barn bor, säger Malin Rekke på Bris.

– Fokus på barns rättigheter och behov i våra skyddade boenden ger en helt annan trygghet både för föräldrar och barn, fyller Sara Liljegren på Sveriges Stadsmissioner.

Tack vare alla lottköpare

Postkodlotteriet har, tack vare alla som är med i lotteriet, sedan starten kunnat dela ut 15,5 miljarder kronor till välgörande ändamål.

Varje år delar 61 organisationer på överskottet från lotteriet.

Postkodlotteriets vision är ett starkt civilsamhälle med oberoende ideella organisationer.