Miljö

I Postkodlotteriets ambition att bidra till en bättre värld är det en självklarthet att sätta planetens välmående först.

I praktiken görs detta genom att tänka och agera grönt i alla delar av affären. En aktivitet är att beräkna klimatavtrycket i hela värdekedjan och betala klimatkostnaden för verksamheten.

Postkodlotteriet tar ansvar för sitt klimatavtryck i hela värdekedjan

Postkodlotteriets ambition är att betala ett rätt och rättvist pris på varor och tjänster som köps in till företaget. Sedan 2011 räknar vi därför Postkodlotteriets klimatavtryck enligt GHG-protokollets Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. På så vis ritar vi upp en hel och ärlig bild över det klimatavtryck som lotteriets verksamhet ger upphov till.

Postkodlotteriets klimatavtryck i värdekedjan under 2016 var 22 489 ton CO2e. De senaste åren har Postkodlotteriets totala klimatavtryck dessvärre ökat gradvis. Ökningen beror dels på förändringar i vinstplanen, där fler produktvinster lottats ut, i syfte att höja kundnöjdheten. Ytterligare en orsak till det förhöjda klimatavtrycket är att under året ökade användandet av välkomsterbjudande till nya lottköpare som syftade till att öka försäljningen och därmed lotteriöverskottet.

Klimatavtrycket fördelar sig mellan de fem områdena Kontor/IT, Resande, Tryckt kommunikation, Event/TV/Online samt Varuvinster & Premier på följande vis:

Fördelning av Postkodlotteriets klimatavtryck

Postkodlotteriets klimatavtryck enligt värdekedjeperspektivet kompenseras genom investeringar i utsläppsreducerande projekt som är certifierade av Gold Standard. De projekt som lotteriet har valt att investera i för 2016 års klimatavtryck är bland annat ett vattenkraftverk i Laos samt effektiva vedspisar i Kenya.

Detta är lotteriets negativa klimatavtryck. Lotteriets överskott bidrar även till positivt avtryck via organisationer och projekt så som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Samhällsvärdet av lotteriets överskott kvarstår att uppskatta i sin helhet och är en av lotteriets goda utmaningar i framtiden.

Läs mer i hållbarhetsrapporten från 2016.

Vi använder cookies. Läs mer