Miljö

I Postkodlotteriets ambition att bidra till en bättre värld är det en självklarhet att sätta planetens välmående först.

I praktiken görs detta genom att tänka och agera grönt i alla delar av affären. En aktivitet är att beräkna klimatavtrycket i hela värdekedjan och betala klimatkostnaden för verksamheten.

Postkodlotteriet tar ansvar för sitt klimatavtryck i hela värdekedjan

Postkodlotteriets ambition är att betala ett rätt och rättvist pris på varor och tjänster som köps in till företaget. Sedan 2011 räknar vi därför Postkodlotteriets klimatavtryck enligt GHG-protokollets Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. På så vis ritar vi upp en hel och ärlig bild över det klimatavtryck som lotteriets verksamhet ger upphov till.

Postkodlotteriets klimatavtryck i värdekedjan under 2018 var 23 032 ton CO2e. Detta är en minskning med 3% från föregående år.

Klimatavtrycket fördelar sig mellan de fem områdena Kontor/IT, Resande, Tryckt kommunikation, Event/TV/Online samt Varuvinster & Premier på följande vis:

Postkodlotteriets klimatavtryck

Postkodlotteriets klimatavtryck enligt värdekedjeperspektivet kompenseras genom investeringar i utsläppsreducerande projekt som är certifierade av Gold Standard. De projekt som lotteriet har valt att investera i för 2018 års klimatavtryck är bland annat ett vindkraftverk i Vietnam samt trädplantering i Indien.

Detta är lotteriets negativa klimatavtryck. Lotteriets överskott bidrar även till positivt avtryck bland annat via organisationer så som WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen.

Vi använder cookies. Läs mer